.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Bierutów, gm.
Bierutów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10590
Powierzchnia: 147.07 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8096
Liczba wydanych kart: 3327
 41.09%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Bierutowie ul. Kolejowa 7 2287 1095 1095 1082 47.88
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie ul.Plac Kościelny 2134 951 951 940 44.56
3 Szkoła Podstawowa w Wabienicach 1419 415 415 409 29.25
4 Szkoła Podstawowa w Zbytowej 822 335 335 333 40.75
5 Budynek po szkole w Posadowicach 380 162 162 162 42.63
6 Budynek po szkole w Solnikach Wielkich 637 230 230 229 36.11
7 Budynek po szkole w Paczkowie 417 139 139 139 33.33
=   8096  3327  3327  3294  41.09 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca