.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Twardogóra, gm.
Twardogóra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12996
Powierzchnia: 167.99 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 9985
Liczba wydanych kart: 4093
 40.99%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Nr 1 ul. S. Batorego 5 w Twardogórze 2075 997 997 989 48.05
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze 2022 818 818 814 40.45
3 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze 1943 789 789 781 40.61
4 Gimnazjum Nr 1 ul. S. Batorego 5 w Twardogórze 1298 414 414 414 31.90
5 Szkoła Podstawowa w Goszczu 1799 695 695 688 38.63
6 Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim 848 380 380 373 44.81
=   9985  4093  4093  4059  40.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca