.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Międzybórz, gm.
Międzybórz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5061
Powierzchnia: 88.62 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3788
Liczba wydanych kart: 1596
 42.13%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu ul. Wrocławska 12 56-513 Międzybórz 1807 868 868 853 48.04
2 Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej 56-513 Międzybórz 843 343 343 342 40.69
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu ul. Wrocławska 12 56-513 Międzybórz 1138 385 385 380 33.83
=   3788  1596  1596  1575  42.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca