.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Oleśnica, gm.
Oleśnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11385
Powierzchnia: 243.44 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8572
Liczba wydanych kart: 3215
 37.51%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Oleśnicy ul. 11 Listopada 24 1771 617 617 615 34.84
2 Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej 877 341 341 340 38.88
3 Świetlica Wiejska w Ligocie Polskiej 1163 484 484 475 41.62
4 Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach 1953 730 730 727 37.38
5 Szkoła Podstawowa we Wszechświętem 1030 375 375 372 36.41
6 Szkoła Podstawowa w Smolnej 1202 518 518 512 43.09
7 Świetlica wiejska w Ostrowinie 576 150 150 147 26.04
=   8572  3215  3215  3188  37.51 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca