.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Syców, gm.
Syców, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16432
Powierzchnia: 144.79 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 12677
Liczba wydanych kart: 5937
 46.83%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sycowie ul.Kaliska 8 2019 1037 1037 1031 51.36
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie ul.Mickiewicza 5 2305 1236 1236 1224 53.62
3 Centrum Kultury w Sycowie ul. Kościelna 16 1954 1022 1022 1014 52.30
4 Klub Seniora w Sycowie ul. 1 Maja 3 2155 1054 1054 1044 48.91
5 Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 1439 510 510 504 35.44
6 Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 880 342 342 339 38.86
7 Szkoła Podstawowa w Działoszy 869 343 343 339 39.47
8 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową w Sycowie ul.Komorowska 2 602 202 202 202 33.55
9 Szkoła Podstawowa Filia w Ślizowie 390 168 168 167 43.08
10 Powiatowy Zespół Szpitali - Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25 64 23 23 23 35.94
=   12677  5937  5937  5887  46.83 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca