.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. / Dobroszyce, gm.
Dobroszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5966
Powierzchnia: 131.74 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4562
Liczba wydanych kart: 1874
 41.08%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminne Gimnazjum Dobroszyce ul. Parkowa 3 1792 898 898 893 50.11
2 Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko Dobroszyce ul. Parkowa 14 1572 535 535 532 34.03
3 Szkoła Podstawowa Dobrzeń 9A 1198 441 441 438 36.81
=   4562  1874  1874  1863  41.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca