.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. ...
staszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77134
Powierzchnia: 924.84 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 59
L. obw. z których
spłynęły dane:
59
L. upr. do głos.: 59589
L. wyd. kart: 19959
33.49%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
261201Bogoria, gm.625318801877179830.07
261202Łubnice, gm.345112031203116334.86
261203Oleśnica, gm.318112561256118239.48
261204Osiek, gm.623621222120200834.03
261205Połaniec, gm.950932263224309333.93
261206Rytwiany, gm.507814081407135927.73
261207Staszów, gm.2184174277424707834.00
261208Szydłów, gm.404014371434134135.57
  staszowski, pow. 59589 19959 19945 19022 33.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2201380978093769036.78
2Wieś3757611862118521133231.57
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000663224592459234537.08
2od 5 001 do 10 0002160768476838650631.69
3od 10 001 do 20 000950932263224309333.93
4od 20 001 do 50 0002184174277424707834.00
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca