.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Rytwiany, gm.
Rytwiany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6592
Powierzchnia: 126.27 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5078
L. wyd. kart: 1408
27.73%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rytwianach148542942840028.89
2Remiza OSP w Niedziałkach77522422421828.90
3Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym141640240239728.39
4Szkoła Podstawowa w Strzegomiu65517017016525.95
5Szkoła Podstawowa w Kłodzie46511111110923.87
6Remiza OSP w Tuklęczy28272727025.53
  Rytwiany, gm. 5078 1408 1407 1359 27.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca