.
.
 
. .
Dane statystyczne
.
DANE STATYSTYCZNE
dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów na senatorów.


. . I. WYBORCY . .
. .
. . . . . .
1. Liczba mieszkańców 38028391
2. Liczba wyborców 30229031

. . II. OBWODY GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba obwodów
Powszechny236334680
Szpital739163
Zakład karny1011
Areszt śledczy770
Zakład pomocy społecznej447123
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego20
Obwód głosowania zagranicą1613
Obwód głosowania na polskim statku morskim50
razem 25165 4970

Zobacz także:
. . III. KOMITETY WYBORCZE . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu 132
2. Liczba komitetów wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o ich utworzeniu 127
  - Komitet wyborczy wyborców93
  - Komitet wyborczy partii politycznej33
  - Komitet wyborczy mniejszości narodowych1
3. Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu 4
  - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny
  - Komitet Wyborczy Wyborców im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Michalkiewicza
  - Komitet Wyborczy Wyborców "W Trosce O Godne Życie"
4. Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej listy 19
  - Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności
  - Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji
  - Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej
  - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski"
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"
  - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
  - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego
  - Śląski Komitet Wyborczy Wyborców
  - Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska
  - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"
  - Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP
  - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika

. . IV. KOMITETY WYBORCZE, KTÓRE ZAREJESTROWAŁY KANDYDATÓW NA SENATORÓW . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów, które zarejestrowały kandydatów 108
2. Liczba komitetów, które zarejstrowały kandydatów we wszystkich okręgach 1
3. Liczba komitetów, które zarejstrowały kandydatów co najmniej w połowie okręgów 9
4. Liczba komitetów, które zarejstrowały kandydatów w jednym okręgu wyborczym 83

. . V. KANDYDACI NA SENATORÓW (stan na dzień 2005-09-27) . .
. .
. . . . . . . .
    ogółem kobiet mężczyzn
1. Liczba zarejestrowanych kandydatów 623 99 524
  [%]   15.89 84.11
2. Liczba skreślonych kandydatów przed wydrukiem kart 2 1 1
3. Liczba skreślonych kandydatów po wydruku kart 0 0 0
4. Liczba zerejestrowanych kandydatów przypadających na jeden mandat 6    
5. Najwięcej kandydatów na liście w okręgu wyborczym Nr 12-Kraków 26    
6. Najwięcej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 10-Piotrków Trybunalski, 11-Sieradz, 14-Tarnów, 15-Płock, 16-Radom, 36-Konin 8    
7. Najmniej kandydatów na liście w okręgu wyborczym Nr 30-Katowice, 37-Piła 7    
8. Najmniej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 30-Katowice 2    
9. Średnia wieku kandydatów 54 53 54
10. Najmłodszy kandydat ma 30 30 30
11. Najstarszy kandydat ma 86 76 86

. . VI. Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
30 - 39 51 8.19 10 1.61 41 6.58
40 - 49 154 24.72 19 3.05 135 21.67
50 - 59 258 41.41 46 7.38 212 34.03
60 - 69 127 20.39 19 3.05 108 17.34
70 i więcej 33 5.30 5 0.80 28 4.49
ogółem 623 100.00 99 15.89 524 84.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca