.
.
 
. .
Statistical Data
.
STATISTICAL DATA
concerning voters, election committees and candidates for Members of Parlament.


. . I. VOTERS . .
. .
. . . . . .
1. Number of Inhabitants 38028391
2. Number of Voters 30229031

. . II. POLLING WARDS . .
. .
. . . . . . .
Ward Type Number of Wards
Powszechny236334680
Szpital739163
Zakład karny1011
Areszt śledczy770
Zakład pomocy społecznej447123
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego20
Obwód głosowania zagranicą1613
Obwód głosowania na polskim statku morskim50
total 25165 4970

See also:
. . III. ELECTION COMMITTEES . .
. .
. . . . . .
1. Number of election committees which notified National Electoral Commission of their appointment 132
2. Number of election committees from which National Electoral Commission accepted notification of their appointment 127
  - Komitet wyborczy wyborców93
  - Komitet wyborczy partii politycznej33
  - Komitet wyborczy mniejszości narodowych1
3. Number election committees which were refused the National Electoral Commission acceptance of information of their appointment 4
  - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny
  - Komitet Wyborczy Wyborców im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Michalkiewicza
  - Komitet Wyborczy Wyborców "W Trosce O Godne Życie"
4. Election committees which haven't registered any list 19
  - Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności
  - Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji
  - Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej
  - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski"
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"
  - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
  - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego
  - Śląski Komitet Wyborczy Wyborców
  - Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska
  - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"
  - Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP
  - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika

. . IV. COMMITTEES WHICH REGISTERED CANDIDATES . .
. .
. . . . . .
1. Number of committees which registered candidates 108
2. Number of committees which registered candidates in all constituencies 1
3. Number of committees which registered candidates at least in half of constituencies 9
4. Number of committees which registered candidates in one constituency 83

. . V. CANDIDATES FOR MEMBERS OF SENATE (valid on 2005-09-27) . .
. .
. . . . . . . .
    total female male
3. Number of registered candidates 623 99 524
  [%]   15.89 84.11
2. Number of candidates crossed out before ballot papers were printed 2 1 1
2. Number of candidates crossed out after ballot papers were printed 0 0 0
4. Number of registered candidates per seat 6    
5. The biggest number of candidates on the list in electoral constituency No. 12-Kraków 26    
6. The biggest number of candidates per seat in electoral constituency No. 10-Piotrków Trybunalski, 11-Sieradz, 14-Tarnów, 15-Płock, 16-Radom, 36-Konin 8    
7. The least number of candidates on the list in electoral constituency No. 30-Katowice, 37-Piła 7    
8. The least number of candidates per seat in electoral constituency No. 30-Katowice 2    
9. Average age of the candidates 54 53 54
10. The youngest candidate is 30 30 30
11. The oldest candidate is 86 76 86

. . VI. The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
30 - 39 51 8.19 10 1.61 41 6.58
40 - 49 154 24.72 19 3.05 135 21.67
50 - 59 258 41.41 46 7.38 212 34.03
60 - 69 127 20.39 19 3.05 108 17.34
70 and over 33 5.30 5 0.80 28 4.49
total 623 100.00 99 15.89 524 84.11

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top