.
.
 
 
. .
The List of The Committees
.
. . The List of The Committees . .
. .
. . . . . . . . .
Case's No. Name Abbreviation Committee's type Status
 ZPOW-540- 1/05 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin KW LPR  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 10/05 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej KW SDPL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 11/05 Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny KW ZWW  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 12/05 Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 13/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" Mniejszość Niemiecka  Komitet wyborczy mniejszości narodowych  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 14/05 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Komitet Wyborczy PSL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 15/05 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Ruch Patriotyczny  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 16/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny" O. B. R. S.  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 17/05 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Komitet Wyborczy PD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 18/05 Komitet Wyborczy Centrum KW Centrum  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 19/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji KWW Przeciw Korupcji  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 2/05 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy PiS  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 20/05 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska KWW O.K.O.  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 21/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 22/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 23/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej SPD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 24/05 Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Wyborcy - KWW  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 25/05 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 26/05 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke KW Platformy JKM  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 27/05 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 28/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 29/05 Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 30/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej KW Samoobrona RP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 31/05 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy Społeczni Ratownicy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 32/05 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Komitet Wyborczy SLD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 33/05 Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów KW KPEiR  Komitet wyborczy partii politycznej  Rozwiązany 
 ZPOW-540- 34/05 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej KW PWN  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 35/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski" "Odrodzenie Polski"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 36/05 Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej KW UPR  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 37/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 38/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk KWW Hyrczyk  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 39/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" KWW "JOW"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 4/05 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej KW PPN  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 40/05 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 41/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy KW SP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 42/05 Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 43/05 Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 Nowy Senat 2005  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 44/05 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź" KWW "Cała Łódź"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 45/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 46/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" KWW "Zgoda.pl"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 47/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 48/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza KWW Kazimierza Kutza  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 49/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" Komitet Wyborczy P. P.  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 5/05 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW PO  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 50/05 Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 51/05 Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy KW DPL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 52/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 53/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 54/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP KWW Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 55/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie" "Nasze Podlasie"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 56/05 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka KWW Miłek  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 57/05 Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" KW Antyklerykalna Partia Postępu "Racja"  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 58/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego Samoobrona NP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 59/05 Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego KWW Leszka Ireneusza Paradowskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 6/05 Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych KW ROB  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 60/05 "Orłowska" Komitet Wyborczy Wyborców   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 61/05 Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej KW OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 62/05 Śląski Komitet Wyborczy Wyborców ŚKWW  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 63/05 Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 64/05 Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" KWW Michała Strąka  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 65/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego KWW Ireneusza Niewiarowskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 66/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 67/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 68/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 69/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 7/05 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP KWP Inicjatywa RP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 70/05 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 71/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 72/05 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005 KWW Blok Senat 2005  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 74/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 75/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy Ruch Społeczno-Samorządowy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 76/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego KWW Andrzeja Szarawarskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 77/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 78/05 Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" Małgorzata Rohde "Senat 2005"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 79/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 8/05 Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 80/05 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 81/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 82/05 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca KWW prof. Alfreda Owoca  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 83/05 Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej Komitet Wyborczy profesora Marka Zina  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 84/05 Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 85/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego Komitet Wyborczy Jerzego Dziewulskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 86/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 88/05 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz K. W. W. Teresy Liszcz  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 89/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 9/05 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 90/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 91/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 92/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 93/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna" KWW "Bóg-Honor-Ojczyzna"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 94/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator" KWW "Nasz Samorządowy Senator"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 95/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły KWW Andrzeja Wojtyły  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 96/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" KWW "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 97/05 Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę KWW O lepszą Polskę  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 98/05 Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540- 99/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-100/05 Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 KWW S jak Senat RP  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-101/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-102/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-103/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy KWW Zjednoczenie Prawicy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-104/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały KWW Jerzego Pękały  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-105/05 Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-106/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-107/05 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza KWW Bogdana Borusewicza  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-108/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-109/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie" KWW "Śląsk w Europie"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-110/05 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-111/05 Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy KWW Bernarda Szwedy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-112/05 Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia Komitet Wyborczy Mariana Cyconia  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-113/05 Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP KW Unii Lewicy  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-114/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego KWW Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-115/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika KWW Wiktor Pawlik  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-116/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-117/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka KWW Ryszarda Maraszka  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-118/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" KWW "Ruch 2000 - Biały Orzeł"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-119/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-120/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-121/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-122/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza KWW Zbigniew Zychowicz  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-123/05 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego KWW Marka Trzcińskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-124/05 Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005 KWW - Jerzy Widzyk Senat 2005  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-125/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego KWW Jerzego Czerwińskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-126/05 Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-127/05 Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-128/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005 KWW Zygmunt Jerzy Szymański  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-130/05 Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jacka Żylińskiego KWW Adama Żylińskiego  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-131/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała KWW Ryszard Kapała  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 ZPOW-540-132/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka" KWW "Prawica Podkarpacka"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top