.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Rytwiany, gm.
Rytwiany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6592
Powierzchnia: 126.27 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5078
Liczba wydanych kart: 1408
Liczba wyjętych kart: 1407
Liczba ważnych kart: 1407
Liczba głosów ważnych: 1359
Liczba mandatów: 3
27.73%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARTOS Tadeusz1077.87
2BEDNARSKI Andrzej322.35
3BERNATOWICZ Jolanta Ewa402.94
4CHYC Kazimierz30522.44
5DALCZYŃSKI Stanisław423.09
6JASKIERNIA Jerzy17012.51
7KENIG Jerzy201.47
8ŁUKASIEWICZ Robert Józef231.69
9MAKSYMIUK Elżbieta38528.33
10MASSALSKI Adam31723.33
11MISIUDA-REWERA Witold14810.89
12MISZCZYK Bronisław342.50
13NAGÓRNY Ryszard27019.87
14NOWAK Zbigniew604.42
15OKŁA Michał15911.70
16POLAK Jacek Robert352.58
17STACHURA Jan Stanisław36326.71
18STRADOMSKA Alicja14210.45
19SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław644.71
20SZYSZKOWSKI Stanisław271.99
21WŁOSOWICZ Jacek Władysław26719.65
22ŻAK Stanisław Józef695.08
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rytwianach148542942840028.89
2Remiza OSP w Niedziałkach77522422421828.90
3Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym141640240239728.39
4Szkoła Podstawowa w Strzegomiu65517017016525.95
5Szkoła Podstawowa w Kłodzie46511111110923.87
6Remiza OSP w Tuklęczy28272727025.53
  Rytwiany, gm. 5078 1408 1407 1359 27.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca