.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Rytwiany, gm.
Rytwiany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6592
Powierzchnia: 126.27 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5078
Liczba wydanych kart: 1408
Liczba wyjętych kart: 1408
Liczba ważnych kart: 1408
Liczba głosów ważnych: 1342
Liczba mandatów: 16
27.73%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny352.61
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy141.04
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin503.73
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl171.27
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej544.02
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość22816.99
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej19914.83
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1088.05
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej00.00 
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego15311.40
11Komitet Wyborczy Centrum100.75
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke161.19
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska90.67
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej44833.38
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP10.07
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty00.00 
Σ   1342  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rytwianach148542942941128.89
2Remiza OSP w Niedziałkach77522422421628.90
3Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym141640240238028.39
4Szkoła Podstawowa w Strzegomiu65517017016325.95
5Szkoła Podstawowa w Kłodzie46511111110723.87
6Remiza OSP w Tuklęczy28272726525.53
  Rytwiany, gm. 5078 1408 1408 1342 27.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca