.
.
 
 
. .
Wykaz Komitetów
.
. . Wykaz komitetów . .
. .
. . . . . . . . . .
Nr listy Numer sprawy Nazwa Skrót Typ komitetu Status
 1 ZPOW-540- 15/05  Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Ruch Patriotyczny  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 2 ZPOW-540- 9/05  Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 3 ZPOW-540- 1/05  Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin KW LPR  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 4 ZPOW-540- 17/05  Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Komitet Wyborczy PD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 5 ZPOW-540- 10/05  Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej KW SDPL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 6 ZPOW-540- 2/05  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy PiS  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 7 ZPOW-540- 32/05  Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Komitet Wyborczy SLD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 8 ZPOW-540- 5/05  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW PO  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 9 ZPOW-540- 4/05  Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej KW PPN  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 10 ZPOW-540- 14/05  Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Komitet Wyborczy PSL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 11 ZPOW-540- 18/05  Komitet Wyborczy Centrum KW Centrum  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 12 ZPOW-540- 26/05  Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke KW Platformy JKM  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 13 ZPOW-540- 20/05  Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska KWW O.K.O.  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 14 ZPOW-540-110/05  Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 15 ZPOW-540- 30/05  Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej KW Samoobrona RP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 16 ZPOW-540- 7/05  Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP KWP Inicjatywa RP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 17 ZPOW-540- 40/05  Komitet Wyborczy Dom Ojczysty   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 18 ZPOW-540- 25/05  Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 19 ZPOW-540- 13/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" Mniejszość Niemiecka  Komitet wyborczy mniejszości narodowych  Zarejestrowany 
 19 ZPOW-540- 31/05  Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy Społeczni Ratownicy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
 19 ZPOW-540- 41/05  Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy KW SP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
 19 ZPOW-540- 73/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"   Komitet wyborczy mniejszości narodowych  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 11/05  Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny KW ZWW  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 12/05  Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 21/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 23/05  Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej SPD  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 28/05  Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 29/05  Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 33/05  Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów KW KPEiR  Komitet wyborczy partii politycznej  Rozwiązany 
  ZPOW-540- 34/05  Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej KW PWN  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 35/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski" "Odrodzenie Polski"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 36/05  Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej KW UPR  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 45/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 46/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" KWW "Zgoda.pl"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 49/05  Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" Komitet Wyborczy P. P.  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 50/05  Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 51/05  Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy KW DPL  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 52/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 57/05  Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" KW Antyklerykalna Partia Postępu "Racja"  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 58/05  Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego Samoobrona NP  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 6/05  Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych KW ROB  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 62/05  Śląski Komitet Wyborczy Wyborców ŚKWW  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 64/05  Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" KWW Michała Strąka  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 79/05  Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 8/05  Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności   Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 89/05  Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540- 90/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540-100/05  Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 KWW S jak Senat RP  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540-103/05  Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy KWW Zjednoczenie Prawicy  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540-105/05  Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”   Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 
  ZPOW-540-113/05  Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP KW Unii Lewicy  Komitet wyborczy partii politycznej  Zarejestrowany 
  ZPOW-540-118/05  Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" KWW "Ruch 2000 - Biały Orzeł"  Komitet wyborczy wyborców  Zarejestrowany 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca