.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy 19 
Nazwa Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 
Skrót KW SP 
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej 
Partia (organ partii) Stronnictwo Pracy 
Adres 00-214 Warszawa, ul. Franciszkańska 6 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  BARSZCZEWSKI Antoni 
wyborczy  KOBYLIŃSKI Zbigniew 

. . Wykaz okręgów, w których komitet zarejestrował listy kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
4 Bydgoszcz Zarejestrowana  14 6 42.86 8 57.14 45 44 47
Σ     14 6 42.86 8 57.14 45 44 47

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 2 14.29 1 7.14 1 7.14
30 - 39 3 21.43 1 7.14 2 14.29
40 - 49 3 21.43 2 14.29 1 7.14
50 - 59 5 35.71 2 14.29 3 21.43
60 - 69 1 7.14 0 0.00 1 7.14
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 14 100.00 6 42.86 8 57.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca