.
.
 
 
. .
Dane statystyczne komitetów
.
. . Wykaz komitetów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba Średni wiek Najmłodszy Najstarszy
list kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 39 561 170 30.30 391 69.70 48 48 49 21 85
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 41 672 130 19.35 542 80.65 43 41 44 21 81
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 41 915 178 19.45 737 80.55 41 42 40 21 80
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 41 712 175 24.58 537 75.42 43 44 42 21 80
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 41 694 212 30.55 482 69.45 42 40 43 21 75
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41 917 193 21.05 724 78.95 44 44 44 21 71
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 41 742 205 27.63 537 72.37 46 43 47 21 73
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 41 873 183 20.96 690 79.04 43 43 42 21 69
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 41 624 203 32.53 421 67.47 45 41 48 21 82
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 850 167 19.65 683 80.35 48 45 48 21 84
 11 Komitet Wyborczy Centrum 19 325 81 24.92 244 75.08 46 43 46 21 81
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 40 560 98 17.50 462 82.50 40 40 40 21 78
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 21 350 134 38.29 216 61.71 47 43 49 21 83
 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 13 175 56 32.00 119 68.00 44 45 44 21 75
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 40 837 191 22.82 646 77.18 46 43 47 21 77
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 16 281 100 35.59 181 64.41 40 39 40 21 89
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 18 335 89 26.57 246 73.43 51 51 51 21 81
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 15 183 36 19.67 147 80.33 35 34 35 21 77
 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 1 14 2 14.29 12 85.71 47 39 48 27 61
 19 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 1 13 1 7.69 12 92.31 47 25 49 25 67
 19 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 1 14 6 42.86 8 57.14 45 44 47 26 62
 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 1 11 2 18.18 9 81.82 43 44 43 25 77
  Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Śląski Komitet Wyborczy Wyborców 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie” 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
  Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
Σ   594 10658 2612 24.51 8046 75.49 44 43 45 21 89

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca