.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy 19 
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 
Skrót Mniejszość Niemiecka 
Typ komitetu Komitet wyborczy mniejszości narodowych 
Partia (organ partii)  
Adres 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  BARON Agata 
wyborczy  BROL Harald 

. . Wykaz okręgów, w których komitet zarejestrował listy kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
21 Opole Zarejestrowana  14 2 14.29 12 85.71 47 39 48
Σ     14 2 14.29 12 85.71 47 39 48

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 2 14.29 1 7.14 1 7.14
30 - 39 1 7.14 0 0.00 1 7.14
40 - 49 5 35.71 0 0.00 5 35.71
50 - 59 4 28.57 1 7.14 3 21.43
60 - 69 2 14.29 0 0.00 2 14.29
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 14 100.00 2 14.29 12 85.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca