.
.
 
. .
Dane statystyczne
.
DANE STATYSTYCZNE
dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów na posłów.


. . I. WYBORCY . .
. .
. . . . . .
1. Liczba mieszkańców 38028391
2. Liczba wyborców 30229031

. . II. OBWODY GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba obwodów
Powszechny236334680
Szpital739163
Zakład karny1011
Areszt śledczy770
Zakład pomocy społecznej447123
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego20
Obwód głosowania zagranicą1613
Obwód głosowania na polskim statku morskim50
razem 25165 4970

Zobacz także:
. . III. KOMITETY WYBORCZE . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu 53
2. Liczba komitetów wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o ich utworzeniu 51
  - Komitet wyborczy wyborców18
  - Komitet wyborczy partii politycznej31
  - Komitet wyborczy mniejszości narodowych2
3. Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu 1
  - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny
4. Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej listy 29
  - Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności
  - Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych
  - Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej
  - Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny
  - Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej
  - Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski"
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"
  - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
  - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl"
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie"
  - Śląski Komitet Wyborczy Wyborców
  - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska
  - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy
  - Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”
  - Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka
  - Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"
  - Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005"
  - Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"

. . IV. LISTY OKRĘGOWE . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe 22
2. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe we wszystkich okręgach 9
3. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe co najmniej w połowie okręgów 13
4. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe w jednym okręgu wyborczym 4
5. Liczba wszystkich zarejestrowanych list 594

. . V. KANDYDACI NA POSŁÓW (stan na dzień 2005-09-27) . .
. .
. . . . . . . .
    ogółem kobiet mężczyzn
1. Liczba zarejestrowanych kandydatów 10658 2612 8046
  [%]   24.51 75.49
2. Liczba skreślonych kandydatów przed wydrukiem kart 186 42 144
3. Liczba skreślonych kandydatów po wydruku kart 30 6 24
4. Liczba zerejestrowanych kandydatów przypadających na jeden mandat 23    
5. Najwięcej kandydatów na listach w okręgu wyborczym Nr 19-Warszawa I 534    
6. Najwięcej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 4-Bydgoszcz 29    
7. Najmniej kandydatów na listach w okręgu wyborczym Nr 12-Chrzanów 161    
8. Najmniej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 38-Piła 18    
9. Średnia wieku kandydatów 44 43 45
10. Najmłodszy kandydat ma 21 21 21
11. Najstarszy kandydat ma 89 86 89

. . VI. Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 1877 17.61 565 5.30 1312 12.31
30 - 39 1863 17.48 429 4.03 1434 13.45
40 - 49 2948 27.66 705 6.61 2243 21.05
50 - 59 2938 27.57 707 6.63 2231 20.93
60 - 69 834 7.83 180 1.69 654 6.14
70 i więcej 198 1.86 26 0.24 172 1.61
ogółem 10658 100.00 2612 24.51 8046 75.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca