.
.
 
. .
Statistical Data
.
STATISTICAL DATA
concerning voters, election committees and candidates for Members of Parlament.


. . I. VOTERS . .
. .
. . . . . .
1. Number of Inhabitants 38028391
2. Number of Voters 30229031

. . II. POLLING WARDS . .
. .
. . . . . . .
Ward Type Number of Wards
Powszechny236334680
Szpital739163
Zakład karny1011
Areszt śledczy770
Zakład pomocy społecznej447123
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego20
Obwód głosowania zagranicą1613
Obwód głosowania na polskim statku morskim50
total 25165 4970

See also:
. . III. ELECTION COMMITTEES . .
. .
. . . . . .
1. Number of election committees which notified National Electoral Commission of their appointment 53
2. Number of election committees from which National Electoral Commission accepted notification of their appointment 51
  - Komitet wyborczy wyborców18
  - Komitet wyborczy partii politycznej31
  - Komitet wyborczy mniejszości narodowych2
3. Number election committees which were refused the National Electoral Commission acceptance of information of their appointment 1
  - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny
4. Election committees which haven't registered any list 29
  - Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności
  - Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych
  - Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej
  - Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny
  - Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej
  - Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski"
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"
  - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
  - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl"
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie"
  - Śląski Komitet Wyborczy Wyborców
  - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska
  - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy
  - Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”
  - Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka
  - Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"
  - Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005"
  - Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"

. . IV. CONSTITUENCY LISTS . .
. .
. . . . . .
1. Number of committees which registered constituency list 22
2. Number of committees which registered constituency lists in all constituencies 9
3. Number of committees which registered constituency lists at least in half of constituencies 13
4. Number of committees which registered constituency lists in one constituency 4
5. Number of constituency lists 594

. . V. CANDIDATES FOR MEMBERS OF SEJM (valid on 2005-09-27) . .
. .
. . . . . . . .
    total female male
1. Number of registered candidates 10658 2612 8046
  [%]   24.51 75.49
2. Number of candidates crossed out before ballot papers were printed 186 42 144
3. Number of candidates crossed out after ballot papers were printed 30 6 24
4. Number of registered candidates per seat 23    
5. The biggest number of candidates on the list in electoral constituency No. 19-Warszawa I 534    
6. The biggest number of candidates per seat in electoral constituency No. 4-Bydgoszcz 29    
7. The least number of candidates on the list in electoral constituency No. 12-Chrzanów 161    
8. The least number of candidates per seat in electoral constituency No. 38-Piła 18    
9. Average age of the candidates 44 43 45
10. The youngest candidate is 21 21 21
11. The oldest candidate is 89 86 89

. . VI. The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
21 - 29 1877 17.61 565 5.30 1312 12.31
30 - 39 1863 17.48 429 4.03 1434 13.45
40 - 49 2948 27.66 705 6.61 2243 21.05
50 - 59 2938 27.57 707 6.63 2231 20.93
60 - 69 834 7.83 180 1.69 654 6.14
70 and over 198 1.86 26 0.24 172 1.61
total 10658 100.00 2612 24.51 8046 75.49

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top