.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Staszów, gm.
Staszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28112
Powierzchnia: 225.86 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 20
L. obw. z których
spłynęły dane:
20
L. upr. do głos.: 21841
L. wyd. kart: 7427
34.00%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie, ul. Mickiewicza 40141648848746634.46
2Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie, ul. Mickiewicza 40155552752648433.89
3Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena w Staszowie, ul. Kilińskiego 20167559659657135.58
4Zespół Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Staszowie, ul. Wysoka 39140253453451138.09
5Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 1185632232230137.62
6Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, ul. 25-lecia PRL 4184069669667437.83
7Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3224983283278736.99
8Klub Osiedlowy SOK w Staszowie, ul. Jana Pawła II 10207681481476639.21
9Przedszkole w Dobrej68918518517926.85
10Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach48313113112827.12
11Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej87327427426931.39
12Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie100538438436638.21
13Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Kolonii106928428426826.57
14Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie82020420420024.88
15Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Woli Osowej60215415414925.58
16Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach104331331330130.01
17Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sielcu68316116115423.57
18Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach129047547445336.82
19Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie SS. Miłosierdza Św. Wincentego a'Paulo w Kurozwękach, ul.Kościelna 414047474633.57
20Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78756658.00
  Staszów, gm. 21841 7427 7424 7078 34.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca