.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Łubnice, gm.
Łubnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4458
Powierzchnia: 84.01 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3451
L. wyd. kart: 1203
34.86%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Centrum Kultury Łubnice123840140139032.39
2Szkoła Podstawowa Budziska59419719719233.16
3Szkoła Podstawowa Gace Słupieckie105840640639338.37
4Szkoła Podstawowa Wilkowa56119919918835.47
  Łubnice, gm. 3451 1203 1203 1163 34.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca