.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Łubnice, gm.
Łubnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4458
Powierzchnia: 84.01 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3451
L. wyd. kart: 1203
34.86%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Centrum Kultury Łubnice123840140139532.39
2Szkoła Podstawowa Budziska59419719718833.16
3Szkoła Podstawowa Gace Słupieckie105840640637938.37
4Szkoła Podstawowa Wilkowa56119919918935.47
  Łubnice, gm. 3451 1203 1203 1151 34.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca