.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Oleśnica, gm.
Oleśnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4133
Powierzchnia: 53.51 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3181
L. wyd. kart: 1256
39.48%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1OSP w Borzymowie52019219218036.92
2Przedszkole Gminne w Oleśnicy, ul. Nadstawie 30205683183178940.42
3OSP w Strzelcach60523323321338.51
  Oleśnica, gm. 3181 1256 1256 1182 39.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca