.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Bogoria, gm.
Bogoria, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8253
Powierzchnia: 123.41 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6253
L. wyd. kart: 1880
30.07%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bogorii212166766563331.45
2Szkoła Podstawowa w Jurkowicach111532932931729.51
3Szkoła Podstawowa w Pęcławicach42714214213733.26
4Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu4451051059723.60
5Szkoła Podstawowa w Kiełczynie124833633532026.92
6Szkoła Podstawowa w Szczeglicach89730130129433.56
  Bogoria, gm. 6253 1880 1877 1798 30.07

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca