.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Połaniec, gm.
Połaniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12394
Powierzchnia: 74.92 km2
Zaludnienie: 165 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 9509
L. wyd. kart: 3226
33.93%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Przedszkole Publiczne Nr 5 w Połańcu202676976773737.96
2Gimnazjum Publiczne nr 1 w Połańcu134544044041732.71
3Urząd Stanu Cywilnego w Połańcu160850850848831.59
4Przychodnia Zdrowia w Połańcu187072172168638.56
5Remiza OSP w Tursku Małym56916416416128.82
6b. Szkoła Podstawowa w Rudnikach55717317317031.06
7Szkoła Podstawowa w Zrębinie61816016015225.89
8Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy91629129128231.77
  Połaniec, gm. 9509 3226 3224 3093 33.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca