.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Szydłów, gm.
Szydłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5093
Powierzchnia: 107.53 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4040
L. wyd. kart: 1437
35.57%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP Kotuszów59125625623643.32
2Szkoła Podstawowa w Potoku66216216214424.47
3Urząd Gminy w Szydłowie216777076773335.53
4Szkoła Podstawowa w Solcu62024924922840.16
  Szydłów, gm. 4040 1437 1434 1341 35.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca