.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Szydłów, gm.
Szydłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5093
Powierzchnia: 107.53 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4040
Liczba wydanych kart: 1437
Liczba wyjętych kart: 1434
Liczba ważnych kart: 1434
Liczba głosów ważnych: 1341
Liczba mandatów: 3
35.57%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARTOS Tadeusz15711.71
2BEDNARSKI Andrzej544.03
3BERNATOWICZ Jolanta Ewa544.03
4CHYC Kazimierz27620.58
5DALCZYŃSKI Stanisław312.31
6JASKIERNIA Jerzy19414.47
7KENIG Jerzy201.49
8ŁUKASIEWICZ Robert Józef241.79
9MAKSYMIUK Elżbieta32324.09
10MASSALSKI Adam23217.30
11MISIUDA-REWERA Witold1148.50
12MISZCZYK Bronisław483.58
13NAGÓRNY Ryszard33825.21
14NOWAK Zbigniew584.33
15OKŁA Michał13810.29
16POLAK Jacek Robert423.13
17STACHURA Jan Stanisław30022.37
18STRADOMSKA Alicja14710.96
19SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław846.26
20SZYSZKOWSKI Stanisław292.16
21WŁOSOWICZ Jacek Władysław16612.38
22ŻAK Stanisław Józef1057.83
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP Kotuszów59125625623643.32
2Szkoła Podstawowa w Potoku66216216214424.47
3Urząd Gminy w Szydłowie216777076773335.53
4Szkoła Podstawowa w Solcu62024924922840.16
  Szydłów, gm. 4040 1437 1434 1341 35.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca