.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / staszowski, pow. / Szydłów, gm.
Szydłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5093
Powierzchnia: 107.53 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4040
Liczba wydanych kart: 1437
Liczba wyjętych kart: 1434
Liczba ważnych kart: 1434
Liczba głosów ważnych: 1369
Liczba mandatów: 16
35.57%
brak27.72%28.90%30.08%31.26%32.44%33.62%34.80%35.98%37.16%38.34% 
............
danych28.89%30.07%31.25%32.43%33.61%34.79%35.97%37.15%38.33%39.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny211.53
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy90.66
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin543.94
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl120.88
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej382.78
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1057.67
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej34325.05
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP15911.61
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej20.15
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego21115.41
11Komitet Wyborczy Centrum20.15
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke90.66
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska20.15
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej39829.07
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP30.22
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty10.07
Σ   1369  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP Kotuszów59125625625343.32
2Szkoła Podstawowa w Potoku66216216214424.47
3Urząd Gminy w Szydłowie216777076774035.53
4Szkoła Podstawowa w Solcu62024924923240.16
  Szydłów, gm. 4040 1437 1434 1369 35.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca