.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. ...
gryfiński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 84362
Powierzchnia: 1869.54 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 64916
Liczba wydanych kart: 27082
 41.72%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
320601 Banie, gm. 5053 1769 1768 1751 35.01
320602 Cedynia, gm. 3450 971 971 960 28.14
320603 Chojna, gm. 10714 4428 4428 4363 41.33
320604 Gryfino, gm. 24768 12171 12170 12039 49.14
320605 Mieszkowice, gm. 5767 2357 2356 2338 40.87
320606 Moryń, gm. 3449 1242 1242 1228 36.01
320607 Stare Czarnowo, gm. 2969 1253 1252 1242 42.20
320608 Trzcińsko-Zdrój, gm. 4510 1513 1513 1499 33.55
320609 Widuchowa, gm. 4236 1378 1378 1358 32.53
  gryfiński, pow. 64916 27082 27078 26778 41.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 34821 16358 16357 16167 46.98
2 Wieś 30095 10724 10721 10611 35.63
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9868 3466 3465 3430 35.12
2 od 5 001 do 10 000 19566 7017 7015 6946 35.86
3 od 10 001 do 20 000 10714 4428 4428 4363 41.33
4 od 20 001 do 50 000 24768 12171 12170 12039 49.14
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca