.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Moryń, gm.
Moryń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4460
Powierzchnia: 124.86 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3449
Liczba wydanych kart: 1242
 36.01%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a 2250 825 825 821 36.67
2 Szkoła Podstawowa w Witnicy, ul. Moryńska 15 1085 372 372 365 34.29
3 Dom Pomocy Społecznej w Moryniu., ul. Rynkowa 27 114 45 45 42 39.47
=   3449  1242  1242  1228  36.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca