.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Trzcińsko-Zdrój, gm.
Trzcińsko-Zdrój, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5909
Powierzchnia: 170.51 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4510
Liczba wydanych kart: 1513
 33.55%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15 1972 839 839 830 42.55
2 Trzcińskie Centrum Kultury, Trzcińsko-Zdrój ul. Młyńska 4 1828 421 421 419 23.03
3 Szkoła Podstawowa, Gogolice 74-510 Trzcińsko-Zdrój 625 219 219 217 35.04
4 Dom Pomocy Społecznej, Trzcińsko-Zdrój Aleja Róż 1 85 34 34 33 40.00
=   4510  1513  1513  1499  33.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca