.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Chojna, gm.
Chojna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13940
Powierzchnia: 332.89 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 10714
Liczba wydanych kart: 4428
 41.33%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ul.Żółkiewskiego 5 1619 789 789 776 48.73
2 Centrum Kultury (biblioteka) w Chojnie ul.Plac Konstytucji 3 Maja 1677 875 875 860 52.18
3 Gimnazjum w Chojnie ul.Szkolna 15 1028 456 456 455 44.36
4 Szkoła Podstawowa w Chojnie ul.Żwirki i Wigury 10 1739 617 617 606 35.48
5 Szkoła Podstawowa w Krzymowie 953 291 291 285 30.54
6 Szkoła Podstawowa w Strzelczynie 1143 385 385 380 33.68
7 Szkoła Podstawowa w Nawodnej 1279 502 502 495 39.25
8 Szkoła Podstawowa w Godkowie 664 294 294 288 44.28
9 Szkoła Podstawowa w Brwicach 612 219 219 218 35.78
=   10714  4428  4428  4363  41.33 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca