.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Mieszkowice, gm.
Mieszkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7773
Powierzchnia: 238.67 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5767
Liczba wydanych kart: 2357
 40.87%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach,ul. Sienkiewicza 56 1422 623 623 615 43.81
2 Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1 1295 615 614 609 47.49
3 Szkoła Podstawowa w Zielinie, ul. W. Witosa 48 652 267 267 266 40.95
4 Szkoła Podstawowa w Troszynie , Troszyn 3 678 268 268 267 39.53
5 Gimnazjum w Mieszkowicach, ul. Techników 4 1720 584 584 581 33.95
=   5767  2357  2356  2338  40.87 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca