.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Banie, gm.
Banie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6771
Powierzchnia: 205.81 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5053
Liczba wydanych kart: 1769
 35.01%
brak28.14%30.25%32.36%34.47%36.58%38.69%40.80%42.91%45.02%47.13% 
danych30.24%32.35%34.46%36.57%38.68%40.79%42.90%45.01%47.12%49.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Baniach, ul. Skośna 6 1730 779 778 768 45.03
2 Szkoła Podstawowa w Baniach, ul. Sportowa 1 817 198 198 198 24.24
3 Szkoła Podstawowa w Lubanowie., Lubanowo 53 1303 374 374 369 28.70
4 Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Swobnica 12 1203 418 418 416 34.75
=   5053  1769  1768  1751  35.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca