.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. ...
działdowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67771
Powierzchnia: 953.18 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 51217
Liczba wydanych kart: 21769
 42.50%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280302 Działdowo, gm. 7249 2618 2618 2593 36.12
280301 Działdowo, m. 17048 8024 8020 7956 47.07
280303 Iłowo-Osada, gm. 5447 2173 2173 2146 39.89
280304 Lidzbark, gm. 11369 4725 4724 4680 41.56
280305 Płośnica, gm. 4634 1603 1603 1592 34.59
280306 Rybno, gm. 5470 2626 2625 2599 48.01
  działdowski, pow. 51217 21769 21763 21566 42.50
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25036 11410 11406 11308 45.57
2 Wieś 26181 10359 10357 10258 39.57
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 22800 9020 9019 8930 39.56
3 od 10 001 do 20 000 11369 4725 4724 4680 41.56
4 od 20 001 do 50 000 17048 8024 8020 7956 47.07
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca