.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Iłowo-Osada, gm.
Iłowo-Osada, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7425
Powierzchnia: 103.06 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5447
Liczba wydanych kart: 2173
 39.89%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie-Osadzie ul.Staszica 1 731 358 358 352 48.97
2 Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie ul.Leśna 10A (nowy budynek szkoły) 1596 660 660 652 41.35
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie-Wsi 537 230 230 228 42.83
4 Szkoła Podstawowa w Białutach 706 278 278 278 39.38
5 Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu ul. Kościelna 14 1877 647 647 636 34.47
=   5447  2173  2173  2146  39.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca