.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Działdowo, gm.
Działdowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9989
Powierzchnia: 272.77 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 7249
Liczba wydanych kart: 2618
 36.12%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Klęczkowie 531 160 160 159 30.13
2 Szkoła Podstawowa w Kurkach 304 109 109 106 35.86
3 Szkoła Podstawowa w Petrykozach 763 220 220 218 28.83
4 Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze 639 234 234 230 36.62
5 Szkoła Podstawowa w Uzdowie 847 328 328 326 38.72
6 Szkoła Podstawowa w Ruszkowie 1418 437 437 433 30.82
7 Szkoła Podstawowa w Wysokiej 580 188 188 187 32.41
8 Gimnazjum w Burkacie 563 251 251 250 44.58
9 Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej 517 248 248 243 47.97
10 Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie 78 47 47 47 60.26
11 Szkoła Podstawowa w Kisinach 509 225 225 223 44.20
12 Szkoła Podstawowa w Grzybinach 500 171 171 171 34.20
=   7249  2618  2618  2593  36.12 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca