.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Lidzbark, gm.
Lidzbark, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15060
Powierzchnia: 255.67 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 11369
Liczba wydanych kart: 4725
 41.56%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum, Lidzbark ul. Nowa 10 2183 886 886 873 40.59
2 Przedszkole Miejskie, Lidzbark ul. Akacjowa 19 1690 761 761 755 45.03
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Lidzbark ul. Jeleńska 26 1578 690 690 682 43.73
4 Liceum Ogólnokształcące, Lidzbark ul. Garbuzy 24 1596 639 639 637 40.04
5 Dom Strażaka, Lidzbark ul. Nowy Rynek 15 941 410 410 405 43.57
6 Szkoła Podstawowa, Słup 495 192 192 189 38.79
7 Szkoła Podstawowa, Wąpiersk 740 337 337 336 45.54
8 Szkoła Podstawowa, Bryńsk 764 315 315 310 41.23
9 Szkoła Podstawowa, w Dłutowie 1382 495 494 493 35.82
=   11369  4725  4724  4680  41.56 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca