.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Rybno, gm.
Rybno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7437
Powierzchnia: 147.46 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5470
Liczba wydanych kart: 2626
 48.01%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Rumianie, 13 - 220 Rybno 404 248 248 244 61.39
2 Szkoła Podstawowa w Hartowcu, 13 - 220 Rybno 796 385 385 378 48.37
3 Świetlica Wiejska w Żabinach, 13 - 220 Rybno 628 299 299 297 47.61
4 Szkoła Podstawowa w Koszelewach, 13 - 206 Płośnica 524 164 164 163 31.30
5 Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy w Rybnie, 13 - 220 Rybno 2046 1074 1073 1062 52.49
6 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Tuczkach, 13 - 220 Rybno 626 238 238 238 38.02
7 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Dębieniu, 13 - 220 Rybno 446 218 218 217 48.88
=   5470  2626  2625  2599  48.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca