.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Płośnica, gm.
Płośnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6254
Powierzchnia: 163.09 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4634
Liczba wydanych kart: 1603
 34.59%
brak34.59%35.94%37.29%38.64%39.99%41.34%42.69%44.04%45.39%46.74% 
danych35.93%37.28%38.63%39.98%41.33%42.68%44.03%45.38%46.73%48.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Płośnica ul. Lipowa 5 1336 518 518 516 38.77
2 Szkoła Podstawowa w Gródkach, Gródki 51 922 340 340 331 36.88
3 Remiza OSP Rutkowice, Rutkowice 33 607 165 165 165 27.18
4 Szkoła Podstawowa Niechłonin, Niechłonin 92 1189 356 356 356 29.94
5 Dom Strażaka Wielki Łęck, Wielki Łęck 40 580 224 224 224 38.62
=   4634  1603  1603  1592  34.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca