.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. ...
kozienicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 64771
Powierzchnia: 916.96 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 55
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 50925
Liczba wydanych kart: 24458
 48.03%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140701 Garbatka-Letnisko, gm. 4617 2240 2239 2222 48.52
140702 Głowaczów, gm. 5994 2750 2749 2731 45.88
140703 Gniewoszów, gm. 3439 1509 1508 1495 43.88
140704 Grabów nad Pilicą, gm. 2980 1308 1307 1302 43.89
140705 Kozienice, gm. 25515 12675 12675 12522 49.68
140706 Magnuszew, gm. 5116 2458 2458 2438 48.05
140707 Sieciechów, gm. 3264 1518 1518 1501 46.51
  kozienicki, pow. 50925 24458 24454 24211 48.03
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16798 8610 8610 8499 51.26
2 Wieś 34127 15848 15844 15712 46.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9683 4335 4333 4298 44.77
2 od 5 001 do 10 000 15727 7448 7446 7391 47.36
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 25515 12675 12675 12522 49.68
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca