.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. / Głowaczów, gm.
Głowaczów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7821
Powierzchnia: 186.26 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5994
Liczba wydanych kart: 2750
 45.88%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie ul. Aleja Lipowa 4 1437 743 742 738 51.70
2 Fundacja dla Dzieci z Chorobą Nowotworową w Mariampolu Nr 9 605 245 245 243 40.50
3 Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie ul. Warecka 10 1504 733 733 730 48.74
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miejskiej Dąbrowie Nr 31 555 193 193 193 34.77
5 Zespół Szkół w Ursynowie Nr 48 1248 562 562 556 45.03
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Nr 31 645 274 274 271 42.48
=   5994  2750  2749  2731  45.88 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca