.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. / Sieciechów, gm.
Sieciechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4251
Powierzchnia: 61.26 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3264
Liczba wydanych kart: 1518
 46.51%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowikach 752 293 293 292 38.96
2 Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie 1248 619 619 609 49.60
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu 1264 606 606 600 47.94
=   3264  1518  1518  1501  46.51 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca