.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. / Garbatka-Letnisko, gm.
Garbatka-Letnisko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5454
Powierzchnia: 74.01 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4617
Liczba wydanych kart: 2240
 48.52%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum ul. H. Lewandowicz Nr 2 575 265 265 264 46.09
2 Gminna Świetlica w Garbatce Letnisko ul. Kochanowskiego Nr 135 1507 765 765 761 50.76
3 Urząd Gminy w Garbatce Letnisko ul. Skrzyńskich 1 1246 621 621 616 49.84
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 474 178 178 174 37.55
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowcu 498 231 231 230 46.39
6 Zakład Karny w Żytkowicach 317 180 179 177 56.78
=   4617  2240  2239  2222  48.52 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca