.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. / Grabów nad Pilicą, gm.
Grabów nad Pilicą, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3739
Powierzchnia: 124.66 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2980
Liczba wydanych kart: 1308
 43.89%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Pilicą 1989 857 856 855 43.09
2 Budynek Szkoły Podstawowej w Łękawicy 577 225 225 224 38.99
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie 414 226 226 223 54.59
=   2980  1308  1307  1302  43.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca