.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / kozienicki, pow. / Gniewoszów, gm.
Gniewoszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4437
Powierzchnia: 84.29 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3439
Liczba wydanych kart: 1509
 43.88%
brak43.87%44.46%45.05%45.64%46.23%46.82%47.41%48.00%48.59%49.18% 
danych44.45%45.04%45.63%46.22%46.81%47.40%47.99%48.58%49.17%49.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie 571 261 261 260 45.71
2 Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole 1159 514 514 509 44.35
3 Szkoła Podstawowa w Oleksowie 1054 448 447 442 42.50
4 Szkoła Podstawowa w Sarnowie 655 286 286 284 43.66
=   3439  1509  1508  1495  43.88 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca