.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. ...
hrubieszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 73646
Powierzchnia: 1269.45 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 66
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 66
Liczba uprawnionych do głosowania: 57709
Liczba wydanych kart: 24592
 42.61%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060402 Dołhobyczów, gm. 5302 2168 2168 2149 40.89
060403 Horodło, gm. 4770 1631 1631 1612 34.19
060404 Hrubieszów, gm. 8686 3410 3410 3390 39.26
060401 Hrubieszów, m. 15888 7738 7737 7666 48.70
060405 Mircze, gm. 6536 2529 2529 2508 38.69
060406 Trzeszczany, gm. 3975 1552 1552 1536 39.04
060407 Uchanie, gm. 4247 1905 1905 1882 44.86
060408 Werbkowice, gm. 8305 3659 3659 3623 44.06
  hrubieszowski, pow. 57709 24592 24591 24366 42.61
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15888 7738 7737 7666 48.70
2 Wieś 41821 16854 16854 16700 40.30
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 24830 9785 9785 9687 39.41
3 od 10 001 do 20 000 32879 14807 14806 14679 45.03
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca