.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. / Trzeszczany, gm.
Trzeszczany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5101
Powierzchnia: 90.17 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3975
Liczba wydanych kart: 1552
 39.04%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Trzeszczanach Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury 1257 443 443 442 35.24
2 Szkoła Podstawowa w Mołodiatyczach 796 298 298 295 37.44
3 Szkoła Podstawowa w Nieledwi 1922 811 811 799 42.20
=   3975  1552  1552  1536  39.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca