.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. / Dołhobyczów, gm.
Dołhobyczów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6924
Powierzchnia: 214.19 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5302
Liczba wydanych kart: 2168
 40.89%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dołhobyczów - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy, Dołhobyczów Spółdzielcza 2 a 1360 699 699 692 51.40
2 Witków - Remiza Strażacka, Witków 427 170 170 168 39.81
3 Gołębie - budynek byłej szkoły podstawowej. Gołębie 305 112 112 111 36.72
4 Oszczów - Warsztaty Terapii Zajęciowej ., Oszczów 664 314 314 311 47.29
5 Hulcze - Szkoła Podstawowa ., Hulcze 849 282 282 280 33.22
6 Chłopiatyn - Budynek Remizy Strażackiej 611 213 213 212 34.86
7 Przewodów - Szkoła Podstawowa ., Przewodów 819 266 266 263 32.48
8 Horoszczyce -Budynek Świetlicy Wiejskiej, Horoszczyce 267 112 112 112 41.95
=   5302  2168  2168  2149  40.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca