.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / hrubieszowski, pow. / Hrubieszów, gm.
Hrubieszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11418
Powierzchnia: 259.2 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 8686
Liczba wydanych kart: 3410
 39.26%
brak34.19%35.65%37.11%38.57%40.03%41.49%42.95%44.41%45.87%47.33% 
danych35.64%37.10%38.56%40.02%41.48%42.94%44.40%45.86%47.32%48.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Czerniczyn - Szkoła Podstawowa 1196 472 472 470 39.46
2 Ślipcze - Szkoła Podstawowa 516 177 177 174 34.30
3 Kosmów - Szkoła Podstawowa 611 195 195 195 31.91
4 Mieniany - Szkoła Podstawowa 470 154 154 153 32.77
5 Kozodawy - Gminne Gimnazjum 500 223 223 222 44.60
6 Hrubieszów - Urząd Gminy, ul. B.Prusa.8 796 260 260 260 32.66
7 Husynne - Szkoła Podstawowa 676 267 267 265 39.50
8 Dziekanów - Szkoła Podstawowa 611 267 267 264 43.70
9 Szpikołosy - Szkoła Podstawowa 1023 417 417 414 40.76
10 Moniatycze - Świetlica 1289 575 575 572 44.61
11 Stefankowice - Szkoła Podstawowa 636 249 249 247 39.15
12 Ubrodowice - Szkoła Podstawowa 362 154 154 154 42.54
=   8686  3410  3410  3390  39.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca